آموزش

مسئول آموزش:
آقای دهقان (کارشناس پرستاری)
کارشناس آموزش:
لیلا شکارچی (کاردان مدارک پزشکی)
شماره تلفن تماس با آموزش:
۳۲۴۲۱۹۳۳-۰۴۵
پست الکترونیکی:v.amozesh@khalums.ac.ir

 

 

 

آخرین ویرایش۰۴ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۰۸۱