جلسه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث و بلایا

۰۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۳ کد : ۳۲۱۷ اخبار واحد
تعداد بازدید:۴۴۴
بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده ، جلسه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث و بلایا و راههای پیشگیری از سقوط سالمندان به رابطین و جمعیت تحت پوشش و تاکید و تشویق و ترغیب آنها بر سفیر سلامت افتخاری بودنشان بر خانوارهای خود و دیگر خانوارها با راهنمایی همکاران بهداشتی و بر اساس طرح درس کتابهای مهم رفرنس موجود در آموزش بهداشت در مورخ ۹۷/۱۲/۲ توسط کارشناس مسئول و مراقبین سلامت مرکز خدمات جامع قدس برگزار گردید
جلسه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث و بلایا

نظر شما :