بازدید واحد مدیریت کاهش خطر بلایا و گره بیماریها از مرکز شماره ۱

۰۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۰ کد : ۳۲۲۴ اخبار واحد
تعداد بازدید:۳۲۸
بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده ،مورخ ۹۷/۱۲/۱ کارشناسان واحد مدیریت کاهش خطر بلایا و گروه بیماریهای معاونت بهداشتی از مرکز جامع سلامت شهری و روستایی شماره یک بازدید نموده و برنحوه ارائه آموزش خانوار در برابر بلایا و بررسی ایمنی سازه ای و غیر سازه ای مرکز و پایش عملکرد در حوزه پیشگیری و کنترل بیماریها و ایمن سازی نظارت نمودند.
بازدید واحد مدیریت کاهش خطر بلایا و گره بیماریها از مرکز شماره ۱

نظر شما :