بازدید کارشناس مسئول مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک از خواربارفروشی ها

۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۶ کد : ۳۲۳۳ اخبار واحد
تعداد بازدید:۳۶۷
بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده ، مورخ ۹۷/۱۲/۱۱ توسط کارشناس بهداشت محیط و کارشناس مسئول مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک قدس از خواروبار فروشی هابازدید بعمل آمد.در این بازدید به فروشندگان درخصوص جمع آوری مواد غذایی تاریخ گذشته و مواد غذایی که علامت سیب سلامت روی آنها درج نگردیده ونیز کافه رستورانهای که علیرغم ظاهر شیک محل عرضه ی قلیان بودند تذکرات لازم داده شد ونیز بابررسی تست آلودگی از ظروف و موادغذایی این کافه رستورانها درخصوص رعایت اصول بهداشتی راهنمایی وارشادات لازم صورت گرفت.
بازدید کارشناس مسئول مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک از خواربارفروشی ها

نظر شما :