طرح تشدید بازرسی و سلامت نوروزی

۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۰ کد : ۳۲۴۲ اخبار واحد
تعداد بازدید:۵۵۸
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال مورخ ۹۷/۱۲/۲۰ مانور طرح تشدید بازرسی وسلامت نوروزی راس ساعت ۹صبح باحضور دکتر شکارچی (ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی خلخال)معاونت بهداشتی دانشکده ،رییس گروه سلامت ومحیط ،کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط واعضای کمیته خدمات بهداشتی ومحیط زیست شهرستان خلخال با وسایط نقلیه مربوطه شامل ناوگان اورژانس ۱۱۵ ،نیروی انتظامی ،هلال احمر ،راهنمایی ورانندگی ومحیط زیست درسطح شهرخلخال برگزارگردید.دراین مانور ازچندین امکنه حساس توسط سه اکیپ کارشناسان بهداشت محیط بازدید ونمونه برداری میکروبی انجام گرفت .این طرح ازتاریخ ۹۷/۱۲/۲۰الی۹۸/۰۱/۲۰ به مدت سی روز توسط شصت اکیپ بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خلخال انجام خواهد گرفت.
طرح تشدید بازرسی و سلامت نوروزی

نظر شما :