مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ۱۵ خرداد خمس

مسئول مرکز:
سهیلا باقری
پست الکترونیکی مرکز : khemes@khalums.ac.ir
شماره تماس مرکز: ۳۲۴۶۵۲۹۵

روستاهای تحت پوشش مرکز جامع خدمات سلامت خمس

روستای اصلی

روستای قمر

روستای سیاری

شماره تماس روستای اصلی

خمس

طهارستان

 

۳۲۴۶۵۴۸۶

اسبو

 

 

۳۲۴۷۶۵۳۱

اسکستان

 

 

۳۲۴۶۵۵۳۷

پیش شماره استان ۰۴۵

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۱۵۴