مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ۱۲ بهمن شال

مسئول مرکز:
سید سجاد نظامی
پست الکترونیکی مرکز : shal@khalums.ac.ir
شماره تماس مرکز: ۳۲۴۷۲۳۶۶

روستاهای تحت پوشش مرکز جامع خدمات سلامت شال

روستای اصلی

روستای قمر

روستای سیاری

شماره تماس روستای اصلی

شال

 

 

۳۲۴۷۲۶۷۳

تیل

 

 

۳۲۴۷۸۳۴۷

کرین

عزیز آباد

 

۳۲۴۶۰۳۷۹

خللرگیلوان

 

 

۳۲۴۷۷۴۵۳

گیلوان

خانقاه گیلوان

جلال آباد- گندم آباد- تازه کند

۳۲۴۷۷۴۴۶

طهارم دشت

کهل علی آباد- صومعه رودبار

کهل دشت شیخ علیلر- چملو گبین- الکش احمد آباد- دشت اندر

۳۲۴۷۰۰۴۸

ماجولان

 

 

۳۲۴۷۵۳۰۹

دیز

 

 

۳۲۴۷۲۶۵۳

قشلاق دیز

 

 

۳۲۴۷۲۶۷۰

تازه کند گلوزان

فرج آباد

 

۳۲۴۷۱۰۹۰

پیش شماره استان ۰۴۵

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۶۴۵