مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی ۲۲ بهمن کلور

مسئول مرکز:
طمورث یاوری
پست الکترونیکی مرکز :kolor@khalums.ac.ir
شماره تماس مرکز: ۳۲۴۶۳۲۱۲

روستاهای تحت پوشش مرکز جامع خدمات سلامت کلور

روستای اصلی

روستای قمر

روستای سیاری

شماره تماس روستای اصلی

پایگاه کلور

 

دیلمده

۳۲۴۶۴۳۹۶

فوریت کلور

 

 

۳۲۴۶۴۵۱۵

درو

 

 

۳۲۱۴۲۶۲۴

پیش شماره استان ۰۴۵

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۲۳۰