سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی خلخال

دکتر ابوالفضل باقری

سمت علمی: استادیار

رشته تخصصی: متخصص پاتولوژی دهان ، فک و صورت

  • پست الکترونیکی اداری: ria@khalums.ac.ir

  • شماره تماس: ۳۲۴۲۲۱۸۹

  • دورنویس: ۳۲۴۳۴۷۱۹

  • با پیش شماره ۰۴۵

سوابق اجرای و مدیریتی:
* رئیس دانشکده داندانپزشکی علوم پزشکی اردبیل
* معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی خلخال