واحد فناوری اطلاعات

اسفندیار حقیری
کارشناس بهداشت (ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ) 
مهندس مهراب طوماری
کارشناسی مهندسی نرم افزار
تلفن :۳۲۴۳۴۷۳۸
پست الکترونیکی: it@khalums.ac.ir
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۶۷۴