امور اداری

ناصر وثوقی (کارشناس ارشد مدیریت گرایش بیمه)
تلفن: ۳۲۴۲۳۳۶۶ -۰۴۵
پست الکترونیکی: .m.eda@khalums.ac.ir
آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۰۷۳