اداره حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان خلخال

تعداد بازدید:۱۵۸۸
مسئول اداره :
جواد فتحی (کارشناس پرستاری)

شماره تماس: ۳۲۴۲۲۰۹۹

 
 
 
آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۷