بازدید ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی خلخال از بخش اورژانس مرکز آموزشی و درمانی حضرت امام (ره)

۱۷ دی ۱۳۹۷ | ۲۲:۳۶ کد : ۳۱۳۷ اخبار واحد
تعداد بازدید:۳۰۵

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۷ ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی خلخال(دکترشکارچی)بهمراه مدیران دانشکده از بخش اورژانس مرکزآموزشی ودرمانی امام خمینی (ره) بازدید نمودند.درجریان این بازدید دکتر شکارچی درجریان روند رسیدگی ودرمان بیماران بستری قرارگرفته وضمن قدردانی ازخدمات پرسنل اورژانس وبیمارستان برلزوم بهبود خدمت رسانی به بیماران تاکید کردند.


نظر شما :