حوزه ریاست مرکز

تعداد بازدید:۵۸۸۹
 
 
معاونت درمان و رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام (ره) خلخال
آقای دکتر اسماعیل صالحی (متخصص کلیه و مجاری ادراری)
شماره تماس :۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی 345
پست الکترونیکی : m.dar@khalums.ac.ir
آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۷