فناوری اطلاعات

مسئول IT

اسفندیار حقیری (کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)
 
 

کارشناس IT

مهندس ابراهیم ربیعی (مهندسی کامپیوتر - نرم افزار)                               
شماره مستقیم: ۳۲۴۲۶۶۰۲-۰۴۵
شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۲۷۷

 

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۴۴۳