مدیریت کلینیک تخصصی

تعداد بازدید:۱۳۰۳۰
سرپرست کلینیک تخصصی:
دکتر بهنام ساجدی (متخصص داخلی)
مسئول امور کلینیک تخصصی:
خدیجه رحیمی (کارشناس میکروبیولوژی)
شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۲۵۹
شماره تماس کلینیک تخصصی شفا: ۳۲۴۲۰۱۰۱-۰۴۵
 

جهت دریافت نوبت کلیک نمایید.

آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۳۹۸