روابط عمومی

نام نام خانوادگی مسئول واحد : محمدرضا نمازی

مدرک تحصیلی :کارشناس فناوری اطلاعات

شرح وظایف

 

 

آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۵۰۸