استعلام تهیه خودرو کرایه ای برای مرکز لرد (نوبت پنجم)

۰۲ دی ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۳ کد : ۳۳۹۸ اخبار واحد
تعداد بازدید:۵۵۱
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خلخال درنظر دارد برای انجام ماموریت کارکنان شاغل در مرکز لرد را به رانندگان واجد شرایط بومی واگذار نماید شرکت در استعلام بشرح ذیل می باشد:

( ۱ )

نظر شما :