شاخص های علم سنجی

شاخص های علم سنجی

علم سنجی دانش اندازه گیری علم تعریف شده است. علم سنجی سعی دارد با استفاده از داده های کمی مربوط به تولید، توزیع و استفاده از متون علمی، علم و پژوهش علمی را توصیف و ویژگی های آن را مشخص کند. اساس کار علم سنجی بر بررسی چهار متغیر اصلی شامل: گزارش‌های علمی منتشر شده، ارجاعات به نتایج یک تحقیق علمی پس از انتشار، منابعی که در تحقیقات علمی از آنها بهره گرفته شده است، و سابقه کاری و وابستگی موسساتی محققان و نویسندگان می‌باشند. علم سنجی پس از بررسی این متغیرها، با ارائه ترکیبی مناسب از شاخص‌های مبتنی بر آنها، به تبیین روند تولید علم و بازدهی پژوهش‌های علمی می‌پردازد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از شاخص های علم سنجی کلیک نمایید.

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۱۷