معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده : آقای سجاد رحیمی
رشته تحصیلی : مهندسی بهداشت محیط

شماره مستقیم : ۳۲۴۲۷۱۱۸-۰۴۵
داخلی : ۲۹
پست الکترونیکی : poshtibani@khalums.ac.ir

 
 
 
آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۸۱۸