مدیر امور مالی

تعداد بازدید:۲۱۸۵
مصطفی ابراهیمی (کارشناس حسابداری )   
شماره مستقیم : ۳۲۴۲۷۱۱۸-۰۴۵
داخلی :۲۹

پست الکترونیکی : mali@khalums.ac.ir

 
آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۳۹۷