مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

تعداد بازدید:۱۹۶۷

مدیر تشکیلات، آموزش و بودجه

محمد رضا رحیمی

تحصیلات: ارشد مدیریت
تلفن تماس:
پست الکترونیکی:

 

آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۳۹۹