دبیرخانه ستاد

مسئول دبیرخانه:
ولی الله نباتی
اپراتورها:
منصوره مدنی
عباس علیاری
شماره تلفن: ۲-۳۲۴۲۶۸۰۱ داخلی ۳۷
دور نویس: ۳۲۴۲۲۳۰۵
کد پستی: ۵۶۸۱۷۶۱۳۵۱
آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۶۶