مسئول تدارکات

مسئول تدارکات:
شعبان شیر علیزاده
تلفن تماس: ۳۲۴۲۷۱۱۸
کارپرداز:
کنعان کنعانی
تلفن تماس: ۳۲۴۲۶۶۰۱
آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۹۱۰