واحد امور ساختمان

کارپرداز و مسئول امور ساختمان:
علیرضا زینالی
کارشناس امور ساختمان:
مهندس رضا حداد

 

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۹۳۳