اداره حسابداری مدیریت ، نظارت و بررسی عملکرد مدیریت امور مالی

رئیس اداره :

روح الله قربانی (کارشناس حسابداری )   
شماره مستقیم : ۳۲۴۲۷۱۱۸-۰۴۵
داخلی :۲۹

پست الکترونیکی : mali@khalums.ac.ir

 

 

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۰۰۷