فرم نظرسنجی دانشجویان

دانشجوی گرامی

با عرض سلام و ادب

لطفا نظرات ارزشمند خود را در رابطه با هر گونه مساله و مشکل آموزشی و پژوهشی مرقوم فرموده و به روش­های ذیل به مدیر گروه پرستاری تحویل دهید.

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی:*نام کامل
  1
 • نوع کاربر:*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  اعضای هیئت علمی
  پرسنل بیمارستان
  دانشجو
  2
 • تخصص یا رشته:*نام کامل
  3
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  4
 • شماره همراه:*نام کامل
  5
 • حوزه آموزش نظری و برگزاری کلاس ها*نام کامل
  6
 • حوزه آموزش بالینی و برگزاری کارآموزی و کارورزی*نام کامل
  7
 • حوزه پژوهشی و چگونگی انجام طرح ها*نام کامل
  8
 • قوانین و مقررات آموزشی*نام کامل
  9
 • قوانین و مقررات پژوهشی*نام کامل
  10
 • حوزه رفاهی*نام کامل
  11
 • سایر حوزه ها (نام ببرید)*نام کامل
  12