جلسه توجیهی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خلخال

۱۹ مهر ۱۳۹۷ | ۰۷:۲۴ کد : ۳۰۰۷ اخبار واحد
تعداد بازدید:۹۱۹
جلسه توجیهی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خلخال باشرکت اساتید ودانشجویان توسط معاونت آموزش دانشکده مورخ ۹۷/۰۷/۱۷درسالن ابوریحان این دانشکده برگزار گردید.
جلسه توجیهی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خلخال

معاونت آموزشی  دانشکده علوم پزشکی خلخال گفت:
دانشکده علوم پزشکی خلخال به سمت دانشگاه نسل سوم( آموزش ، پژوهش وکارآفرینی محور)حرکت می کند.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی دکتر رحیمی درجلسه توجیهی کمیته تحقیقات دانشجویی افزود:در راستای سیاست های آموزش عالی کشور این دانشکده با برنامه ریزی های انجام گرفته  از دانشگاه نسل دوم ( آموزش محور ) به سمت دانشگاه  نسل سوم ( آموزش پژوهش وکارآفرینی محور ) حرکت می کند.                                                                    


دکتر رحیمی افزود:دراین راستا دانشکده علوم پزشکی خلخال به تجهیز دوآزمایشگاه پیشرفته شیمی ومیکروبیولوژی با تجهیزات پیشرفته به مبلغ 18میلیارد ریال جهت تحقیقات علمی وپژوهشی اساتید ودانشجویان  اقدام نموده و آزمایشگاه این دانشکده ازمجهزترین  آزمایشگاه های دانشکده های علوم پزشکی درشمالغرب می باشد  .                                                                              
معاونت آموزشی  دانشکده علوم پزشکی خلخال تصریح کرد:آمار دانشجویان مشغول به تحصیل این دانشکده شامل ورودی های سال نودوچهار الی نودوهفت دررشته های پرستاری ، مامایی،  بهداشت محیط وبهداشت عمومی  317 نفر بوده و این دانشکده با ایجاد کمیته تحقیقات درراستای توانمندسازی  دانشجویان وکارآفرینی برنامه ریزی واقدام نموده است.        
در ادامه برنامه مطالبی درخصوص  ساختار کمیته تحقیقات دانشجویی  توسط معاونت آموزشی  ودبیر کمیته برای دانشجویان ارائه گردید.


نظر شما :