اطلاعیه در خصوص نحوه برگزاری امتحانات

۱۹ دی ۱۳۹۷ | ۰۷:۲۳ کد : ۳۱۳۸ اخبار واحد
تعداد بازدید:۱۰۷۸
مدیریت امور دانشجویی دانشکده اطلاعیه ای بر ای دانشجویان عزیز دانشکده به شرح ذیل صادر کردند .

 

1- ورود به جلسه امتحان بدون کارت ورود به جلسه امتحان ممکن نخواهد بود.کارت ورود به جلسه بایستی نوشته دیگری نداشته باشد.

2- آوردن کتاب،کیف،جزوه،دست نوشته وگوشی همراه به جلسه امتحان ممنوع بوده و به عنوان تقلب محسوب خواهد شد.صرفا در امتحانات جزوه باز با اعلام قبلی،آوردن کتاب و جزوه بلامانع است.

3- خارج شدن از جلسه امتحانی به هر دلیل به منزله ی پایان پاسخگویی به سوالات بوده و برگه های امتحانی تحویل گرفته می شود .

4- درآزمون های تستی هرگونه علامت گذاری در برگه سوالات ممنوع بوده وجواب صرفا در برگ پاسخنامه داده میشود.

5- در صورت مجاز بودن استفاده از ماشین حساب ، دانشجو موظف است که خود ماشین حساب به همراه داشته باشد وگرنه استفاده از ماشین حساب دیگر دانشجویان در جلسه امتحانی ممکن نخواهد بود.

6- بنا به تشخیص مسئولین برگزاری امتحانات صندلی دانشجویان در جلسه امتحانی تغییر خواهد کرد.

7- درب سالن ورودی به جلسه امتحان به منظور ایجاد نظم در جلسه راس ساعت شروع امتحان بسته خواهد شد.متاخرین بایستی منتظر باشند تا دروقت مناسب با اعلام مسئول برگزاری امتحانات برگزاری امتحانات وارد جلسه شوند.در صورت خروج حتی یک نفراز دانشجویان از جلسه امتحان مربوطه، ورود دانشجو به جلسه امتحان ممنوع می باشد .

8- درصورت حضور اساتید در جلسه امتحانی،صرفا برای رفع اشکالات احتمالی در برگ سوالات فقط به مدت ده دقیقه خواهد بود.

9- در صورت مشخص شدن تقلب دانشجو درجلسه امتحان، توسط مراقبین پاسخنامه امتحانی دانشجو علامت گذاری گذاری شده و درپایان جلسه امتحان با تنظیم صورتجلسه به کمیته انضباطی دانشکده ارجاع داده خواهد شد.

                                                                                             

                                    مدیریت امور آموزشی97/10/17


نظر شما :