برگزاری مورنینگ در بیمارستان امام خمینی (ره)

۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۲:۳۹ کد : ۴۰۱۳ اخبار واحد
تعداد بازدید:۱۸۷
در مورخه۱۴۰۱/۱۱/۱۷ اولین morning report نیمسال جدید در بیمارستان امام خمینی خلخال توسط اساتید و دانشجویان پرستاری دانشکده اجرا شد. در نیمسال تحصیلی جدید روش های نوینی برای ارتقا علمی و عملی دانشجویان مد نظر گرفته شده است لذا مورنینگ ریپورت در بیمارستان یک الزام است. در این روش معرفی شرح حال کامل یک بیمار بستری در بخش و تلفیق آن با روش های نوین آموزشی، پژوهشی و رویکردهای درمانی و مراقبتی مبتنی بر شواهد توسط دانشجویان ارائه می گردد. در این مورنینگ ریپورت ، خانم خداوردی پور سوپروایزر آموزش بیمارستان حضور داشتند.

      

                

 


نظر شما :