برگزاری جلسه توجیهی کارآموزی ویژه دانشجویان رشته پرستاری ورودی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دانشکده

۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۲:۵۹ کد : ۴۰۱۴ اخبار واحد
تعداد بازدید:۷۵
جلسه توجیهی کارآموزی ویژه دانشجویان رشته پرستاری ورودی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دانشکده برگزار شد. روز یکشنبه مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ همزمان با اولین روز نیمسال جدید، جلسه توجیهی دانشجویان رشته پرستاری ورودی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ در کلاس آموزشی دانشکده به اجرا در آمد. در این برنامه مصعب قادری مدیر گروه پرستاری ضمن خوشامد گویی به دانشجویان حاضر در جلسه، قوانین و مقررات مربوط به محیط آموزش بالینی، لزوم تکمیل لاگ بوک، مشارکت در برنامه های گزارش صبحگاهی (مورنینگ)، زورنال کلاب تاکید شد.

      


نظر شما :