برگزاری morning report در بیمارستان امام خمینی خلخال

۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۹:۱۸ کد : ۴۰۲۲ اخبار واحد
تعداد بازدید:۱۳۰
در مورخه ۰۷/۱۲/۱۴۰۱ morning report در بیمارستان امام خمینی خلخال توسط اساتید و دانشجویان پرستاری دانشکده اجرا شد. در نیمسال تحصیلی جدید روش های نوینی برای ارتقا علمی و عملی دانشجویان مد نظر گرفته شده است لذا مورنینگ ریپورت در بیمارستان یک الزام است. در این روش معرفی شرح حال کامل یک بیمار بستری در بخش و تلفیق آن با روش های نوین آموزشی، پژوهشی و رویکردهای درمانی و مراقبتی مبتنی بر شواهد توسط دانشجویان ارائه می گردد. در این مورنینگ ریپورت ، دکتر رضاخانی معاونت آموزشی دانشکده، آقای قادری مدیر گروه پرستاری، اساتید گروه پرستاری، دکتر فخری (از اساتید گروه تغذیه)، خانم مولایی مسئول آموزش بالینی دانشکده، دنشجویان پرستاری، دانشجویان تغذیه حضور داشتند.


نظر شما :