آرشیو اخبار

کرسی آزاد اندیشی اثبات وجود خدا

کرسی آزاداندیشی اثبات وجود خدا روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۸/۲۹ ساعت ۱۰-۱۲ با همکاری کانون قران و عترت دانشکده علوم پزشکی خلخال و با حضور دانشجویان در سالن کنفرانس دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب