آرشیو اخبار

برگزاری جلسه ی مشترک دانشکده با ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خلخال

برگزاری جلسه ی مشترک دانشکده علوم پزشکی خلخال با ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خلخال در خصوص کنترل و پیشگیری بیماری کرونا در سطح شهرستان مورخ ۲۹ دی ماه ۹۹ در سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی خلخال

ادامه مطلب