آرشیو اخبار

کسب مقام هفتم توسط اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خلخال

کسب مقام هفتم توسط اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خلخال به مسئولیت سرکار خانم فریبا بختیاری در رتبه بندی عملکرد ادارات مشاوره و سلامت روان دانشجویان سراسر کشور سال ۱۴۰۰

ادامه مطلب