تصاویر اسلایدر

آزمون آسکی پرستاری ورودی ۱۳۹۸

آزمون آسکی پرستاری ورودی ۱۳۹۸ گالری

آزمون آسکی پرستاری ورودی ۱۳۹۸ با تعداد ۴۵ دانشجو در قالب ۵ ایستگاه ( ویژه، داخلی جراحی، بهداشت مادر و کودک، اصول و مهارت های پرستاری ، اطفال ) با همکاری اساتید و اعضای هیئت علمی، کارمندان و پرسنل دانشکده برگزار شد. به گزارش مسئول برگزاری آزمون اسکی پرستاری این دوره، تعدادی از دانشجویان که موفق به اخذ نمره قبولی نشده اند بر اساس مصوبه شورای آموزشی با توجه به نمرات کسب شده موظف به گذراندن تعدادی شیفت کارآموزی در عرصه و آزمون مجدد خواهند بود. در نهایت از تمام عزیزانی که در برگزاری آزمون بزرگ آسکی پرستاری همکاری داشتند قدردانی نموده و برای دانشجویان آرزوی موفقیت و بهروزی داریم.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه احیای پایه کودکان برای بهورزان در روز ۱۰ بهمن ماه و برای پزشکان ،مراقبین ، کارشناسان ناظر و ماماها در روز ۱۱ بهمن ماه توسط گروه سلامت جمعیت ، خانواده معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی

ادامه مطلب