اخبار

برگزاری مورنینگ مشترک دانشجویان پرستاری و تغذیه در بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال

در مورخه ۰۴/۰۲/۱۴۰۲ morning report بین رشته ای در بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال توسط اساتید و دانشجویان پرستاری و تغذیه اجرا شد. در این گزارش صبحگاهی یک بیمار معرفی کامل شد. سپس در مورد مراقبت های پرستاری و نکات مهم بیماری ها و مشکلات وی با تکیه بر رویکرد های درمانی و مراقبت مبتنی بر شواهد توسط اساتید و  دانشجویان پرستاری بحث شد. در ادامه گزارش صبحگاهی  اساتید و دانشجویان گروه تغذیه در مورد مراقبت های تغذیه ای و رژیم غذایی مناسب با بیمار به بحث پرداختند.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی ایمنی مددجو

کارگاه آموزشی ایمنی مددجو ویژه دانشجویان ترم چهار پرستاری درمورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ساعت ۹:۰۰ در سالن اجتماعات بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال برگزار گردید. دراین کارگاه کلیات ایمنی بیمار، مروری بر شتخص های ایمنی یمارستان، معرفی انواع استاندارد های ایمنی بیمار، معرفی ۲۰ استاندارد ضروری ایمنی، ارائه ۹ راه حل ایمنی و... توسط دکتر قربانزاده عضوهیات علمی پرستاری ارائه گردید.

ادامه مطلب

برگزاری morning report در بیمارستان امام خمینی خلخال

در مورخه ۰۷/۱۲/۱۴۰۱ morning report در بیمارستان امام خمینی خلخال توسط اساتید و دانشجویان پرستاری دانشکده اجرا شد. در نیمسال تحصیلی جدید روش های نوینی برای ارتقا علمی و عملی دانشجویان مد نظر گرفته شده است لذا مورنینگ ریپورت در بیمارستان یک الزام است. در این روش معرفی شرح حال کامل یک بیمار بستری در بخش و تلفیق آن با روش های نوین آموزشی، پژوهشی و رویکردهای درمانی و مراقبتی مبتنی بر شواهد توسط دانشجویان ارائه می گردد. در این مورنینگ ریپورت ، دکتر رضاخانی معاونت آموزشی دانشکده، آقای قادری مدیر گروه پرستاری، اساتید گروه پرستاری، دکتر فخری (از اساتید گروه تغذیه)، خانم مولایی مسئول آموزش بالینی دانشکده، دنشجویان پرستاری، دانشجویان تغذیه حضور داشتند.

ادامه مطلب