درباره مرکز

تعداد بازدید:۴۳۳۳

برنامه استراتژیک دانشکده علوم پزشکی خلخال (افق 5 ساله- 1397 تا 1402)

چشم انداز: کسب جایگاه برتر درمیان دانشکده های همتراز در حوزه آموزش، پژوهش و الگوی فرهنگی و ارائه­ عادلانه ترین و کارآمدترین خدمات سلامت

رسالت:

حوزه های اصلی مأموریتی دانشکده علوم پزشکی خلخال عبارتند از :

 ۱- ظرفیت­ سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و مؤمن موردنیاز نظام ارائه خدمات سلامت، نظام آموزش و نظام پژوهش

 ۲- پژوهش، تأمین و انتشار دانش سلامت در تراز ملی

 ۳- ارائه خدمات سلامت در سطوح منطقه­ای، استانی و ملی

هدف غایی:

ارتقاء و تأمین سلامت کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی جامعه تحت پوشش دانشکده

اهداف کوتاه مدت:

 1. فراهم آوردن امکانات آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی در سطح قابل قبول برای دانشجویان
 2. تأمین عدالت در ارائه و توزیع خدمات بهداشتی، آموزشی، پژوهشی
 3. دستیابی به رضایتمندی خدمت گیرندگان در سطح قابل قبول

اهداف بلند مدت:

 1. ارتقاء زیر ساخت های آموزشی، پژوهشی و رفاهی برای دانشجویان و اعضاء هئیت علمی
 2. داشتن یک بیمارستان آموزشی مستقل که زیر بنای آموزش بالینی است  تا با تکیه بر درمان مبتنی برشواهد دانشجو و اعضای هئیت علمی به نقش پژوهشهای بالینی بخصوص در زمینه ی درمانهای جدید آگاه شوند.
 3. ارتقاء سطح بهداشت، سلامت، سواد سلامت و امید به زندگی در جامعه تحت پوشش دانشکده

اهداف آموزشی:

 1. استفاده از روش های نوین در آموزش به گونه ای که دانشجویانی تربیت نماییم که علاوه بر کسب دانش نظری، توانمندی های عملکردی و منش حرفه ای و اخلاق پزشکی در سطح حرفه ای را کسب نمایند .
 2. اخذ مجوزهای لازم جهت راه اندازی رشته های تحصیلی جدید
 3. فراهم آوردن امکانات آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی در سطح قابل قبول برای دانشجویان

اهداف پژوهشی:

 1. پیشنهاد، اجرا و رهبری پژوهش های بنیادی و کاربردی و انتشار مناسب نتایج آنها به منظور ارتقای سلامت گروههای مختلف جامعه
 2. افزایش کمیت و کیفیت مقالات منتشر شده از طرح های تحقیقاتی دانشکده
 3. راه اندازی مجلات علمی
 4. برنامه ریزی کارگاه های پژوهشی به منظور توانمندسازی محققین
 5. شکوفا سازی و بهره مندی از ظرفیتها و توانمندی های استعدادهای درخشان و نخبگان دانشگاه

اهداف در حوزه ارائه خدمات:

 1. تربیت و تأمین نیروهای متخصص در رشته های موجود
 2. پوشش همگانی خدمات سلامت با تأکید بر مراقبتهای اولیه
 3. دسترسی عادلانه جمعیت تحت پوشش به مراقبت های با کیفیت سلامت

مسئولیت های دانشکده در قبال جامعه:

 1. تربیت نیروی متخصص در حوزه علوم پزشکی که از دانش نظری، مهارت های بالینی و اخلاق پزشکی در سطح بالا برخوردار باشند.
 2. ترویج شیوه زندگی سالم درجمعیت تحت پوشش دانشکده
 3. فرآهم آوردن منابع، امکانات و تجهیزات کافی بهداشتی و درمانی به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده به جامعه
 4. جلب رضایت مندی خدمت گیرندگان در حوزه بهداشت و سلامت

ارزش­های دانشکده علوم پزشکی خلخال

 1. رعایت و ترویج ارزش­های اسلامی و معنوی، حفظ کرامت انسانی و نقش محوری نیروی انسانی در تمامی ابعاد
 2. اهتمام به رعایت اخلاق حرفه­ای
 3. شفافیت و پاسخگوئی دانشکده در قبال جامعه، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان
 4. جلب رضایت خدمت گیرندگان و خدمت دهندگان
 5. حفظ و رعایت مالکیت فکری
 6. انجام کار گروهی در تمامی سطوح دانشگاهی
 7. تفکر استراتژیک در حل مسائل
آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰