آموزش

تعداد بازدید:۸۳۳۲
مسئول آموزش:
آقای دهقان
کارشناسان آموزش :
خانم رقیه صحبت زاده
خانم عطیه پاشاپور
خانم شهناز خالقی (امور کلاس ها)

شماره تلفن تماس با آموزش:

۳۲۴۲۱۹۳۳-۰۴۵
پست الکترونیکی:v.amozesh@khalums.ac.ir

 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۱