واحد برنامه ریزی آموزشی( Curriculum Planning )

تعداد بازدید:۳۸۵۹
واحد برنامه ریزی درسی ( Curriculum Planning )
برنامه ریزی درسی curriculum planning یا curriculum development شامل سازماندهی یک سلسله فعالیتهای یاد دهی و یادگیری به منظور ایحاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده ها و ارزشیابی میزان تحققق این تغییرات است. بنابراین فرایند برنامه ریزی درسی شامل سازماندهی فعالیت ها و ارزشیابی می باشد و هدف آن ایجاد تغییرت مطلوب و محور آن یادگیرنده است.
هدف:
بررسی برنامه آموزشی جهت ارتقاء کیفیت برنامه های درسی گروه های آموزشی
وظایف:
  1. بررسی و تدوین فرآیندهای آموزشی، آیین نامه های آموزشی، طرح ها، برنامه ها و فعالیت های آموزشی گروه های مختلف آموزشی.
  2. نیازسنجی آموزشی و تجزیه و تحلیل مشکلات آموزشی اعضای هیئت علمی (مهارت های تدریس، مهارت های پژوهشی، برقراری ارتباط، آزمون سازی و...).
  3. جلب حمایت گروههای آموزشی و مشاوره و هدایت آنان در زمینه تدوین برنامه های آموزشی ( Course plan ، Lesson plan ، Log book وراهنمای مطالعاتی) برای دانشجویان و نظارت بر اجرای دقیق آنان.
  4. مشاوره ومشارکت در توسعه روشهای نوین آموزش و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرا شیوه های نوین و موثر آموزشی در دانشکده و (……, Skill Lab ).
  5. همکاری با گروههای آموزشی در زمینه بررسی مشکلات برنامه های جاری و ارائه پیشنهادات اصلاحی به شورای دانشکده.
  6. مشاوره و مشارکت در استاندارد سازی برنامه های آموزشی.
پایش دوره ای برنامه های آموزشی (نظری، عملی، بالینی). 
 
 

" " فرمت خام طرح درس دانشکده علوم پزشکی خلخال"": جهت مطالعه کلیک نمائید»

آخرین ویرایش۰۴ شهریور ۱۳۹۹