مسئول کمیته توانمندسازی

تعداد بازدید:۲۲۷۳

مسئول واحد: خانم دکتر یلدا موسی زاده 

مرتبه دانشگاهی: استادیاردکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شماره تماس: 04532432002 - داخلی : 118

واحد توانمندسازی و آموزش اساتید ( Teacher Training )
هدف: ارتقاءسطح کارایی وتوانمندی شغلی اعضاءهیئت علمی درامور خدمات آموزشی و پژوهشی به منظور پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه.
تعریف:
در نهاد آموزش پزشکی، علاوه بر مدیران کلان و سیاست گذاران، محور اصلی تربیت نیروی انسانی، همانا اعضای هیات علمی و مدرسان می باشند بنابراین تلاش در مسیر رشد و بالندگی این چهره های کلیدی در هر نهاد آموزشی میتواند به ارتقاء کمیت و کیفیت آموزش و توانمندی بیشتر فارغ التحصیلان و سرانجام به ارائه خدمات مطلوب تر در حوزه سلامت توسط آنان، منجر گردد.
آموزش و بالندگی اعضای هیات علمی به عنوان یکی از زیر ساخت های توسعه آموزش عالی محسوب می شود که نیازمند استمرار، توجه و حمایت رهبران و مدیران آموزش عالی است.
وظایف:
  1. نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی و الویت‌بندی نیازهای آموزشی
  2. ارتقاء روشهای تدریس (مبتنی بر مسئله، آموزش مبتنی بر پیامد و.......)
  3. آموزش شیوه های نوین در فرایندهای یادگیری و یاددهی به اعضائ هیات علمی
  4. تدارک برنامه های مختلف آموزشی (ژورنال کلاب، کارگاه آموزشی، کنفرانس علمی و...)
  5. تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه فرآیندهای یاددهی یادگیری (روش های نوین تدریس و ارزشیابی و....).
آخرین ویرایش۰۴ خرداد ۱۴۰۲