واحد دانشجویان استعداد درخشان ( Talented Students )

تعداد بازدید:۲۱۰۸
واحد دانشجویان استعداد درخشان ( Talented Students )
هدف:
شناسایی و معرفی دانشجویان مستعد و استعداد درخشان جهت حضور در عرصه های رقابتی منطقه ای، کشوری و بین المللی.
وظایف:

 

  1. شناسایی استعدادهای درخشان و فراهم سازی بستر ارتقاء در آنها
  2. هدایت صحیح استعدادها به سمت نیازها و اولویت های آموزشی
  3. معرفی دانشجویان استعداد درخشان به دانشکده
  4. بهبود برنامه های حمایت از استعدادهای درخشان
  5. برنامه ریزی برای المپیاد دانشجویان

« آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر : جهت مطالعه کلیک نمائید»

آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان : جهت مطالعه کلیک نمائید»

آخرین ویرایش۰۴ شهریور ۱۳۹۹