آموزش الکترونیک (online Education یا Virtual Education)

تعداد بازدید:۲۲۵۹
آموزش الکترونیک ( online Education یا Virtual Education )
تعریف:
آموزش الکترونیک به استفاده از فناوری های الکترونیکی اعم از رایانه، تلفن همراه و سایر ابزارهای مشابه برای یادگیری و آموزش گفته می شود.از آنجایی که آموزش و یادگیری مناسب یک فرآیند دو طرفه و تعاملی میان مدرس و فراگیر می باشد، لذا آموزش الکترونیکی نیز شامل دو بخش اصلی شامل محتواهای آموزشی و تعاملات آموزشی می باشد.
آموزش و یادگیری الکترونیکی استفاده از ابزارها و فناوری های الکترونیکی برای آموزش و یادگیری هستند.
هدف: توانمندسازی اساتید، دانشجویان و..... در نهایت جامعه در قالب برنامه های درسی و سلامت جامعه.
وظایف:
  1. ارائه کامل محتوای یک کلاس درس
  2. ارائه مطالب درسی تکمیلی درسی
  3. عرضه لینک ها و منابع آنلاین مورد استفاده دانشجویان
  4. ارائه تکالیف (تحقیق و کار دانشجویی) دانشجویان از طریق این سامانه
  5. ایجاد گروه های مباحثه و انجمن های بحث و تبادل نظر در زمینه های مختلف درس
  6. ایجاد برنامه های آموزش مداوم و عرضه به صورت غیرحضوری

 

" آیین نامه توسعه آموزش مجازی": جهت مطالعه کلیک نمائید»

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۷