سامانه نقل و انتقالات دانشجویان

تعداد بازدید:۴۹۲۵

جهت ثبت نام میهمانی به سایر دانشگاه‌های وزارت بهداشت به آدرس زیر مراجعه نمایند.
http://guest.behdasht.gov.ir

جهت ثبت درخواست انتقال به سایر دانشگاه‌های وزارت بهداشت به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

http://transmission.behdasht.gov.ir

 
آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۶