مدیر آموزشی و تحقیقات معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۳۴۰۰

مدیر آموزشی و تحقیقات دانشکده: خانم خدیجه نصیری

سمت علمی: مربی

رشته تخصصی:

شرح وظایف مدیرآموزش و تحقیقات:

 • تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها پس از تصویب
 • نظارت بر امور جاری دانشجویان از جمله ثبت نام، انتخاب واحد، نظام وظیفه، فارغ التحصیلی، صدور ریز نمرات و غیره
 • تهیه و تنظیم تقویم دانشگاهی براساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی
 • همکاری با EDO در جهت اجرای برنامه های ارتقاء کیفیت آموزش
 •  پیگیری استفاده هر چه بهتر دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان از آیین نامه های مربوطه
 • تشکیل شورای آموزشی و تهیه دستور جلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا
 •  بررسی و انجام اقدامات لازم جهت فراهم کردن زیرساخت ها به منظور راه اندازی رشته ها و گروههای آموزشی جدید
 •  تشکیل کمیسیون نقل و انتقالات دانشکده و نظارت بر حسن اجرای مصوبات در خصوص نقل و انتقالات دانشجویان
 •  تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات دانشجویان رشته های مختلف و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح
 • نظارت بر حسن استفاده از امکانات و تجهیزات کمک آموزشی
 • همکاری با ستاد شاهد و ایثارگر دانشکده
 • شرکت در جلسات مختلف و مرتبط با حوزه آموزش و پژوهش در سطح دانشکده و کلان منطقه
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده
 • نظارت بر امر تهیه و در دسترس قرار دادن کتب، نشریات و مجلات علمی برای دانشجویان ، اساتید و کارکنان
 • ایجاد هماهنگی برنامه‌های تحقیقاتی دانشگاه با وزارتخانه‌ و انجام مکاتبات لازم
 • انجام پیگیری ها و اقدامات لازم جهت ایجاد مرکز تحقیقاتی مورد نیاز دانشگاه و مجلات علمی پژوهشی
آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۹