خدمات آموزشی و دانش آموختگان

تعداد بازدید:۲۰۱۹

نام واحد : خدمات آموزشی و دانش آموختگان

معرفی و تاریخچه : واحد خدمات آموزشی و دانش آموختگان دانشکده از نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 راه اندازی و شروع به فعالیت کرده است.هدف از تشکیل این واحد ، خدمات دهی درمورد امورات مختلف آموزشی به دانشجویان و دانش آموختگان می باشد.

کارشناس خدمات آموزشی وامور دانش آموختگان :

 نام و نام خانوادگی: وحدت دهقانی

رشته تحصیلی: پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: 32421933-045

شرح وظایف کارشناس خدمات آموزشی و دانش آموختگان:

 *  نظارت بر حسن اجرای دقیق مقررات و آیین نامه ها ی آموزشی درواحد های زیر مجموعه

* انجام مکاتبات با وزارت و سایر دانشگاهها در مورد دانشجویان و پاسخگویی به استعلامات

* ارائه مشاوره به دانشجویان و دانش آموختگان 

 * انجام امورات مربوط به نظام وظیفه دانشجویان

*  کاربری سامانه نقل و انتقال وزارتی دانشجویان

*  مدیریت سامانه سما وخدمات دهی به دانشجویان ، اساتید وکارکنان

*   پیگیری برای رفع مشکلات آموزشی در شورای آموزشی دانشکده

*  صدورگواهی ها و تاییدیه های استعلام شده دانش آموختگان

*  کاربری پرتال فارغ التحصیلی و انجام امورات فارغ التحصیلی  

* کاربری سامانه انصراف و اخراج  دانشجویی

*  انجام امورات مربوط به خدمات ماشینی در پذیرش و ثبت نام دانشجویان جدید الورود

*  انجام امورات مربوط به سازمان سنجش

*  انجام سایرامورات محوله آموزشی

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۳۹۸