دبیر شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۱۸۰۸

دبیر شورای پژوهشی: دکتر باقر حیاتی

پست سازمانی: عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت محیط

پست الکترونیک: khalkhal.research@gmail.com

تلفن تماس: 32432002-045 داخلی 168

شرح وظایف دبیر شورای پژوهشی:

  • برگزاری جلسات شورای پژوهشی و تهیه دستور جلسات
  • تعیین داوران علمی جهت داوری طرحهای پژوهشی و گزارش نهایی طرحهای پایان یافته و مکاتبه با داوران
  • نیاز سنجی از اعضای هیات علمی و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری کارگاه های پژوهشی مورد نیاز اعضاء هیات علمی
  • انجام اقدامات و مکاتبات لازم در خصوص انواع تشویقی تعلق یافته به اعضای هیات علمی و دانشجویان در خصوص چاپ مقاله، کتاب و ثبت اختراعات
  • انجام مکاتبات اداری مربوط به امور پژوهشی به بخش های مختلف دانشکده، تنظیم ابلاغ اعضای شورا، ارائه گواهی شرکت در طرح
  • تنظیم پیش نویس آیین نامه های پژوهشی جهت بررسی و تصویب در شورای پژوهشی
  • امتیاز دهی رزومه پژوهشی اعضای هیات علمی و معرفی پژوهشگر برتر به صورت سالانه

آخرین ویرایش۱۵ فروردین ۱۴۰۲