واحد امور دانشجویی

تعداد بازدید:۱۹۴۱

خانم زینب جعفرزاده

سمت:کارشناس امور دانشجویی

شماره تلفن:32426606 ـ داخلی 117

شرح وظایف:

ـ اجرای کامل و دقیق قوانین ، مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه ها ی مربوطه به منظور بهبود امور جاری و وحدت رویه

ـ شرکت در جلسات توجیهی دانشجویان ،همایش ها و کمیسیون های مربوطه طبق دستور مقام بالاتر

ـ معرفی دانشجویان متعهد و علاقه مند به کار دانشجویی در قسمت های مختلف دانشگاه و پیگیری حق الزحمه کار دانشجویی آنان

ـ انعقاد قرارداد بیمه حوادث دانشجو

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۱