واحد امور فرهنگی

تعداد بازدید:۱۷۴۷

خانم فجرالفاطمه محمدی

سمت: کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه

شماره تلفن: 32426606ـ داخلی 114

شرح وظایف:

ـ برنامه ریزی جهت پر نمودن اوقات فراغت دانشجویان در راستای ارزش های اصیل دینی و انقلابی

ـ برگزاری اردوهای زیارتی ،سیاحتی ، ورزشی

ـ حمایت و پشتیبانی  از فعالیت های سالم فوق برنامه تشکل های دانشجویی

ـبرپایی نمایشگاهها ی کتاب و محصولات فرهنگی

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲