واحد روابط عمومی ـ مفدا

تعداد بازدید:۱۲۵۴

سیده محدثه قربان موسوی

سمت: کارشناس روابط عمومی

شماره تلفن:32426606ـ داخلی 154

شرح وظایف:

ـ انتشار سریع و صحیح اخبار فعالیتهای فرهنگی ،هنری ،اجتماعی ،علمی ،سیاسی ،صنفی ، رفاهی ،پژوهشی و ورزشی

ـ برگزاری مصاحبه

ـ تهیه آرشیو فیلم و عکس و صدا

ـ تهیه تقویم برگزاری همایش ها ، نمایشگاه ها، مراسم درون سازمانی

ـ اداره پایگاه خبری و اطلاع رسانی مفدا دانشگاه بر اساس سیاست ها و شرایط تعیین شده توسط مدیر مفدا

ـ همراهی و مشارکت در تمامی برنامه های آموزشی و رسانه ای اعلامی از سوی مفدا

ـ ایجاد ارتباط و تعامل دو سویه با دانشجویان خصوصا نهادهای دانشجویی فعال

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۳۹۹